Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

poniedziałek, 26 mar 2018 12:51

Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

wtorek, 27 lut 2018 08:10
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Przetarg nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

poniedziałek, 2 paź 2017 12:55
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, miejsca wyznaczonego do kąpieli, działalność rekreacyjno-wypoczynkową, usługową oraz urządzeniem pola biwakowego.

Przetarg nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

czwartek, 27 kwi 2017 14:52
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, miejsca wyznaczonego do kąpieli, działalność rekreacyjno-wypoczynkową, usługową oraz urządzeniem pola biwakowego.