Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/2023

czwartek, 21 gru 2023 08:33
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 6/2023

czwartek, 21 gru 2023 08:31
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2023 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 5/2023

czwartek, 21 gru 2023 08:30
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu na dzień 31.12.2023 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 4/2023

czwartek, 30 lis 2023 14:20
Zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 3/2023

piątek, 23 cze 2023 08:42
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie nr 2/2023

poniedziałek, 24 kwi 2023 14:24
Zarządzenie w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 1/2023

poniedziałek, 24 kwi 2023 14:23
Zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 6/2022

środa, 11 sty 2023 09:54
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 5/2022

środa, 11 sty 2023 09:51
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2022 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 4/2022

środa, 11 sty 2023 09:48
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 3/2022

czwartek, 23 cze 2022 15:07
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie nr 2/2022

środa, 2 mar 2022 11:34
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 1/2022

wtorek, 11 sty 2022 15:09
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 9/2021

poniedziałek, 3 sty 2022 08:02
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2021 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 8/2021

poniedziałek, 3 sty 2022 07:59
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu na dzień 31.12.2021 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 7/2021

środa, 24 lis 2021 12:57
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 6/2021

wtorek, 12 paź 2021 13:56
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 5/2021

wtorek, 12 paź 2021 13:48
Zarządzenie w sprawie uchylenia regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 4/2021

wtorek, 22 cze 2021 14:23
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie nr 3/2021

środa, 26 maj 2021 21:28
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 2/2021

środa, 10 lut 2021 10:58
Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 1/2021

środa, 10 lut 2021 10:55
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 11/2020

poniedziałek, 8 lut 2021 10:17
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 10/2020

czwartek, 4 lut 2021 13:23
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 9/2020

czwartek, 4 lut 2021 13:23
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 8/2020

środa, 13 sty 2021 11:15
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 7/2020

środa, 13 sty 2021 11:13
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 6/2020

środa, 23 gru 2020 08:38
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 5/2020

środa, 16 gru 2020 11:18
Zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 4/2020

środa, 7 paź 2020 13:41
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 3/2020

środa, 7 paź 2020 13:40
Zarządzenie w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 2/2020

poniedziałek, 8 cze 2020 15:15
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 1/2020

wtorek, 31 mar 2020 14:24
Zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 10/2019

sobota, 21 gru 2019 08:28
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 9/2019

czwartek, 19 gru 2019 15:08
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu

Zarządzenie nr 8/2019

czwartek, 19 gru 2019 15:08
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr 7/2019

poniedziałek, 25 lis 2019 15:09
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. finansowo-administracyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 6/2019

poniedziałek, 25 lis 2019 15:09
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - w wymiarze 1/2 etatu - Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zarządzenie nr 5/2019

poniedziałek, 25 lis 2019 15:09
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy MOSiR w Orzyszu